BUSTAD ROMMETVEIT

BUSTAD ROMMETVEIT

Tilbygg til eksisterande bustad - Under oppføring

Byggeplass:

foto:Tor Harald Rysjedal