DINE MOGLEGHEITER

 

 

Dette kan Herre Arkitektur hjelpe deg med:

 

 

•Fasadeendring

 

•Ny garasje

 

•Tilbygg til einebustad

 

•Ny bustad

 

•Søknadsteikningar

 

•Byggesøknad

 

•Bufellesskap

 

•Barnehage

 

•Kjeda einebustader

 

•Kontorinnreiing

 

•Kontorbygg

 

•Tomtevurdering

 

•Næringsbygg

 

•Rekkehus

 

•Leilighetsbygg

 

•Ominnreiing/ forbetring av eksisterande bustad